Keď ovzdušie nie je témou

Keď vznikol projekt "dobrý sused", verili sme, že konečne budeme mať informácie o tom, čo sa všetko deje v našom okolí. Žiaľ, márne...

Spoločnosť Slovnaft sa rozhodla verejne sprístupniť údaje o kvalite ovzdušia zo svojich meracích staníc. Týmto krokom vyhovela požiadavke komunít žijúcich v okolí rafinérie a poskytla im platformu na monitorovanie sledovaných látok v ovzduší v reálnom čase a z pohodlia domova. Široká verejnosť, ako aj obyvatelia okolitých mestských častí nájdu údaje na webovej stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Slovnaft

Realitou je, že síce sa na stránkach zobrazujú informácie o kvalite ovzdušia, Slovnaft prisľúbil aj to, že bude uvádzať, kedy bude v okolí hluk, smrad, alebo iné znečistenie. Realita? Dni, kedy podľa kalendáru má byť hluk, nie je počuť nič. O pár dní neskôr však hluk príde. O tom, že je smrad sa vieme presvedčiť aj nosom, ale pri porovnaní s tabuľkou, ktorá je často krát prázdna, sa len márne môžeme škriabať na hlave, odkiaľ to ten smrad ide, keď to nie je Slovnaft. 

Či teda chceme, alebo nechceme, Slovnaft si plní svoje povinnosti tak nejako polovičato. Ako uvádza na svojej stránke, obrázok tvrdí niečo iné ako text. V texte je informácia o 6. a 23. januári, v obrázku evidujeme 8. a 23. január, realita je však taká, že smrad je 19. januára. To, či sa reálne spaľuje alebo nie, sa dá len ťažko odvodiť z toho veľkého kúdoľu čo je nad komínmi, keďže ľudia sa naučili, že spaľuje sa, keď sú plamene až pod Božie obloky.

V januári plánujeme štandardne odstávky výrobnej jednotky v petrochemickej časti rafinérie (6. a 23. januára 2021) z dôvodu surovinovej bilancie a energetickej efektívnosti. Počas týchto dní očakávame krátkodobé zvýšenie hluku a spaľovanie na poľnom horáku. Tieto činnosti sú naplánované na popoludňajšie hodiny.

Predošlý článok

Čo to učíte naše deti?

Ďalší článok

Keď zlodeji tvrdia, že niečo nebolo v poriadku

Diskusia