Ako vám pôjde sused po krku

Pripravte sa na to, že vám po krku pôjde sused, pretože si myslí, že zle parkujete. Teda. Určite zle parkujete, ak stojíte na chodníku a nie na parkovacom státí. Od 1. mája totiž môžu tieto priestupky riešiť aj obce!

Novela rozviazala ruky obciam

Ak sa na to pozrieme z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, vozidlá, ktoré neparkujú na miestach na to určených, hlavne v obciach, kde sú v určitých oblastiach prevažne obytné zóny, ktoré majú striktne určené, že parkovať sa môže len na vyhradených parkovacích miestach, tak sa dostaneme do bodu, kedy sa začnete pozastavovať nad otázkou, akí sú vaši susedia.

Na jednej strane, v obytnej zóne, kde si každý môže chodiť kadiaľ chce, sa tak nejako "ticho" toleruje aj fakt, že vozidlá stoja z časti na chodníkoch, takže podľa zákona ho porušujú, takže by každé takéto vozidlo malo byť riešené. Pokiaľ máte susedov, ktorí radi veci "riešia", môže sa stať, že si v schránke nájdete obálku od obce, alebo priamo od polície a v nej šek na úhradu pokuty. 

Čo to všetko znamená?

Vzhľadom na možnosť určenia objektívnej zodpovednosti, ak sa niekto rozhodne vaše vozidlo nahlásiť a pošle jeho fotografiu na obecný úrad, ten môže, resp. by mal túto vec riešiť ako priestupok, za čo by mal udeliť poriadkovú pokutu. Do dnešného dňa nič takéto obce nerobili a o všetky porušenia sa musela starať mestská, prípadne štátna polícia, ktorá často krát tieto veci "neriešila", keďže - zvyčajne - vozidlá reálne neobmedzovali ani neohrozovali svojím státím akúkoľvek premávku po ulici v obytnej zóne.

Iný prípad však môžu byť ulice, kde sa vychádza z miest popri vozovke, kde môžu nevhodne stojace vozidlá blokovať výhľad a môžu tak ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky. 

Každá minca má dve strany

Na jednej strane mince máme porušovanie zákona, na druhej strane máme neefektívne riadenie štátu, plánovanie výstavby a s ňou spojený aj dopyt po parkovacích miestach. Tu potom narážame na susedské nezhody, kedy jeden sused útočí na druhého, pretože on má 3 autá, dve si parkuje doma na pozemku a v garáži, ale to jedno mu musí stáť pred domom, kde je inak zákaz státia, alebo je to obytná zóna, takže by mal stáť len na mieste na to určenom. 

V tomto konflikte však nemá víťaza žiadna strana, pretože - a to si povedzme úprimne - ľudskosť je to, čo by v týchto sporoch malo vládnuť. Len mám pocit, že to je niečo, čo sa za posledný rok nielen v našej krajine, ale celkovo na svete akosi vytratilo a vytráca.

Predošlý článok

Ako to vlastne bude ďalej?

Ďalší článok

Ako (ne)vychovávame

Diskusia